This site uses cookies to provide services, collect traffic data, and personalize ads. You agree by using this site.
More information
XClose menu
SURFSPORT
INFOSERVIS

Terms and Conditions

Obecné podmínky půjčování sportovního vybavení

 • Po potvrzení rezervace zapůjčí SURFSPORT Klientovi objednané vybavení a poskytne služby na základě smlouvy.
 • Klient si vybavení zkontroluje a bude seznámen s jeho užíváním.
 • Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení a dále se zavazuje k jeho užívání výhradně způsobem, ke kterému je určeno, tj. turistika.
 • Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení.    
 • Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
 • SURFSPORT si vyhrazuje právo zrušit Klientovi potvrzenou rezervaci z důvodů vyšší moci (vysoký nebo příliš nízký stav vody v řece, živelná pohroma apod.)
 • Klient se zavazuje k navrácení vypůjčeného vybavení na předem dohodnutém místě a ve smluveném čase, na základě smlouvy nebo ústní dohody. Vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené.
 • Vrátí-li Klient zapůjčené vybavení po dohodnuté době, může být ze strany půjčovny SURFSPORT požadováno doplacení nájemného dle platného ceníku.
 • V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného vybavení se Klient zavazuje uhradit náklady na opravu, nebo náhradu vybavení dle tabulky náhrad níže.

Tabulka náhrad

 • Kanoe Samba – 16 000 Kč 
 • Nafukovací kanoe – 23 000 Kč
 • Raft pro 4 osoby – 31 000 Kč
 • Raft pro 6 osob – 37 000 Kč
 • Raft pro 11 osob – 51 000 Kč
 • Kajak – 13 500 Kč
 • Paddleboard – 22 000 Kč
 • Helma – 950 Kč
 • Špricdeka – 900 Kč
 • Pádlo – 600 Kč
 • Vesta – 1 000 Kč
 • Barel – 800 Kč
 • Lodní pytel – 950 Kč

Podmínky rezervace, platby a storna

 • Odesláním rezervačního formuláře se stává objednávka pro Klienta závaznou.
 • S odesláním formuláře zároveň Klient vyjadřuje svůj souhlas s „Obchodními podmínkami“, které si důkladně přečetl, ve všech bodech jim rozumí a současně potvrzujete správnost údajů uvedených v objednávce. Zároveň Klientovi vzniká právo na zapůjčení objednaného vybavení v zarezervovaném termínu.
 • Platbu za vypůjčené vybavení Klient provede jednou z následujících možností: přímo na recepci půjčovny SURFSPORT v Českém Krumlově; na bankovní účet, který mu bude zaslán; pověřené osobě při převzetí vybavení na smluveném místě předání.

Storno podmínky

 • Odstoupení od objednávky může klient provést buď telefonicky na tel.: +420 775 959 404 nebo mailem na: info@surfsport.cz.
 • Storno poplatky:
  • při stornování objednávky 10 – 5 dnů předem 25 % z ceny nečerpaných služeb,
  • při stornování objednávky 4 – 0 dnů předem 50 % z ceny nečerpaných služeb.
 • Storno poplatky se neplatí v případě:
  • nepříznivých podmínek (vyhlášený stav ohrožení),
  • při zrušení objednávky ze strany SURFSPORT z důvodů vyšší moci (viz. Obecné podmínky půjčování sportovního vybavení),
  • při přeobjednáni rezervace na jiný termín dle volné kapacity půjčovny SURFSPORT.
Other articles...
Navigability of rivers
Vyšší Brod (7.349m3/s)
Český Krumlov (13.14m3/s)

ČESKÝ KRUMLOV

FAQ

 • How should I choose the most suitable section of the Vltava River?
 • Is the Vltava now navigable?
 • How about parking and transportation?
 • What do I get with my boat?
View All

WHERE TO FIND US?

Latrán 13
381 01 Český Krumlov
Czech Republic
48.8117578N, 14.3167483E

 • Kudy z nudy
 • VOROPLAVBA.CZ, s.r.o.
 • Lipno Centrum s.r.o.
 • Brewery Český Krumlov s.r.o.
 • Original Afrika
← →
© Copyright Surfsport 2017-2023. All Rights Reserved. Boat and raft rental Český Krumlov