This site uses cookies to provide services, collect traffic data, and personalize ads. You agree by using this site.
More information

+420 775 959 404

XClose menu
SURFSPORT
INFOSERVIS

Terms and Conditions

Obecné podmínky půjčování sportovního vybavení

 • Po potvrzení rezervace zapůjčí SURFSPORT Klientovi objednané vybavení a poskytne služby na základě smlouvy.
 • Klient si vybavení zkontroluje a bude seznámen s jeho užíváním.
 • Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení a dále se zavazuje k jeho užívání výhradně způsobem, ke kterému je určeno, tj. turistika.
 • Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení.    
 • Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
 • SURFSPORT si vyhrazuje právo zrušit Klientovi potvrzenou rezervaci z důvodů vyšší moci (vysoký nebo příliš nízký stav vody v řece, živelná pohroma apod.)
 • Klient se zavazuje k navrácení vypůjčeného vybavení na předem dohodnutém místě a ve smluveném čase, na základě smlouvy nebo ústní dohody. Vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené.
 • Vrátí-li Klient zapůjčené vybavení po dohodnuté době, může být ze strany půjčovny SURFSPORT požadováno doplacení nájemného dle platného ceníku.
 • V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného vybavení se Klient zavazuje uhradit náklady na opravu, nebo náhradu vybavení dle tabulky náhrad níže.

Tabulka náhrad

 • Kanoe Samba – 16 000 Kč 
 • Nafukovací kanoe – 23 000 Kč
 • Raft pro 4 osoby – 31 000 Kč
 • Raft pro 6 osob – 37 000 Kč
 • Raft pro 11 osob – 51 000 Kč
 • Kajak – 13 500 Kč
 • Paddleboard – 22 000 Kč
 • Helma – 950 Kč
 • Špricdeka – 900 Kč
 • Pádlo – 600 Kč
 • Vesta – 1 000 Kč
 • Barel – 800 Kč
 • Lodní pytel – 950 Kč

Podmínky rezervace, platby a storna

 • Odesláním rezervačního formuláře se stává objednávka pro Klienta závaznou.
 • S odesláním formuláře zároveň Klient vyjadřuje svůj souhlas s „Obchodními podmínkami“, které si důkladně přečetl, ve všech bodech jim rozumí a současně potvrzujete správnost údajů uvedených v objednávce. Zároveň Klientovi vzniká právo na zapůjčení objednaného vybavení v zarezervovaném termínu.
 • Platbu za vypůjčené vybavení Klient provede jednou z následujících možností: přímo na recepci půjčovny SURFSPORT v Českém Krumlově; na bankovní účet, který mu bude zaslán; pověřené osobě při převzetí vybavení na smluveném místě předání.

Storno podmínky

 • Odstoupení od objednávky může klient provést buď telefonicky na tel.: +420 775 959 404 nebo mailem na: info@surfsport.cz.
 • Storno poplatky:
  • při stornování objednávky 10 – 5 dnů předem 25 % z ceny nečerpaných služeb,
  • při stornování objednávky 4 – 0 dnů předem 50 % z ceny nečerpaných služeb.
 • Storno poplatky se neplatí v případě:
  • nepříznivých podmínek (vyhlášený stav ohrožení),
  • při zrušení objednávky ze strany SURFSPORT z důvodů vyšší moci (viz. Obecné podmínky půjčování sportovního vybavení),
  • při přeobjednáni rezervace na jiný termín dle volné kapacity půjčovny SURFSPORT.
Other articles...
Sjízdnost řek
Vyšší Brod (5.77m3/s)
Český Krumlov (9.324m3/s)

Počasí Český Krumlov - Slunečno.cz

FAQ

 • How should I choose the most suitable section of the Vltava River?
 • Is the Vltava now navigable?
 • How about parking and transportation?
 • What do I get with my boat?
View All

WHERE TO FIND US?

Latrán 13
381 01 Český Krumlov
Czech Republic
48.8117578N, 14.3167483E

← →

+420 775 959 404

© Copyright Surfsport 2017-2018. All Rights Reserved.